Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

Financed by: The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding(UEFISCDI)

Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142
Contract number: will be added

Competition financial allowances

Period: 2020-2022 (24 months)

Host institution: University Valahia of Târgoviste, Romania, Faculty of Humanities

Project title: Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

In Romanian: Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece

Project Acronym: RoWest

Team of the project:

Project leader: Dr. Elena Dragomir

Project summary:

Addressing a significant gap in historiography, this project aims to investigate Romania’s relations with the European Economic Community (EEC), between 1957, when the EEC was created through the Treaty of Rome, and 1989, when the socialist system in Romania collapsed. Analytically, the project is built on two main levels, exploring the political rationale behind Romania’s attitude and policy towards the EEC, on the one hand, and the relations with the EEC as an entity, on the other. This project challenges the limitations of the current theoretical framework (which explains Romania’s post-war foreign policy through its detachment from Moscow and gives primacy to external structural factors). Drawing from B.F. Braumoeller’s systemic theory of international relations, this project focuses on agency, addressing the actions of the agents (Romania, Romanian leaders, Romanian economic experts), but tackles as well the external and internal structural factors that provided the context of Romania’s relations with the EEC (its relations with the Soviet Union and maverick position in the Eastern bloc, its normalization of relations with different Western European states, the East-West relaxation of tensions, the EEC enlargement, the Helsinki process, the reformation of the Eastern bloc, the domestic decision making process). It hypothesises that Romania acted to achieve its (perceived) national interests on the basis of the decision-makers’ views and perceptions of the external environment. Methodologically, the project fits into the New Cold War History paradigm, being multi-archival in approach, stressing the role of ideology (understood in a broad sense as perceptions, views, system of beliefs) and focusing on a minor power. Through its findings, the project creates new knowledge on Romania-EEC relations during the Cold War and, thus, on the origin of Romania-EU relations, and expands the knowledge on Cold War Romania’s foreign policy in general.

Rezumat:

Acest proiect își propune să investigheze relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană (CEE), între 1957, când CEE a fost creată prin Tratatul de la Roma, și 1989, când regimul socialist din România s-a prăbușit. Analitic, proiectul este construit pe două planuri, studiind concepțiile și motivele care au stat la baza atitudinii și politicii României față de CEE, pe de o parte, și relațiile dintre România și CEE ca organizație, pe de alta. Proiectul pune sub semnul întrebării paradigma teoretică a detașării de Moscova, care este folosită în mod tradițional pentru a explica politica externă a României postbelice și care pune accentul pe rolul factorilor externi. Bazându-se, în schimb, pe teoria sistemică a relațiilor internaționale (B.F. Braumoeller), acest proiect studiază acțiunile agenților (Romania, lideri și experți români), dar ia în considerare și factorii structurali externi și interni care au creat contextul relațiilor României cu CEE (relațiile sale cu URSS și poziția sa specială în blocul estic, normalizarea relațiilor cu țările Europei Occidentale, destinderea Est-Vest, lărgirea CEE, procesul Helsinki, reformarea blocului estic, procesul de luare a deciziilor la nivel intern). Ipoteza: România a acționat pentru atingerea intereselor sale naționale, așa cum erau acestea percepute de elita politică, pe baza percepțiilor și opiniilor acesteia față de situația externă. Metodologic, proiectul se raliază așa-numitei Noi Istorii a Războiului Rece, având la bază cercetare multiarhivistică, acordând atenție ideologiei (înțeleasă în sens larg drept percepții, idei, sistem de convingeri) și studiind o așa-numită putere minoră. Prin rezultatele sale, proiectul produce cunoaștere în domeniul profund neglijat de istoriografie al relațiilor dintre România și CEE, contrubuie la o mai bună înțelegere a originii relațiilor actuale dintre România și Uniunea Europeană și deschide noi perspective privind studiul politicii externe a României postbelice, în general.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search