Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…

The Dniester War of 1992: 30 Years After…

Chișinău, 4-5 March 2022

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=534446351278638

Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), în parteneriat cu Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Valahia” din Târgoviște și cu Fundația Culturală Memoria (România) vă invită să participați la Conferința Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…, care va avea loc la Chișinău, în perioada 4-5 martie 2022.
La eveniment sunt invitate persoane care se ocupă de cercetarea evenimentelor din 1992 și consecințele acestui conflict pentru Republica Moldova. Conferința se va desfășura în cadrul următoarelor ateliere:
1) Separatismul – proiect de menținere a URSS;
2) Conflictul militar de pe Nistru din 1992 – abordări comparative;
3) Consecințele războiului din 1992 pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului;
4) Dimensiunea internațională a conflictelor din spațiul post-sovietic (Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Ucraina);
5) Receptarea conflictului transnistrean pe plan internațional (mediile politice, diplomatice, presă etc.)

Pentru a mări impactul discuţiilor, lucrările prezentate la conferinţă vor fi publicate într-o culegere de studii (vedeți în anexă detaliile de redactare a articolelor).
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi să ne trimiteţi formularul de aplicare până la data de 31 ianuarie 2022.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitați să ne contactați: sergiu_musteata@yahoo.com

The National Association of Young Historians of Moldova (ANTIM), in collaboration with the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies (ARSBN), “Ion Creanga” State Pedagogical University, “Valahia” University of Târgoviște, and the Memoria Cultural Foundation (Romania), cordially invites you to submit proposal to the Online conference “The Dniester War of 1992: 30 Years After…” on March 4-5, 2022, in Chisinau.
Scholars working on the events of 1992 and the ramifications of that war for the Republic of Moldova are welcome to attend. The following themes will be approached during the conference:
1) Separatism – the project to preserve the USSR;
2) The military conflict on the Dniester since 1992 – comparative approaches;
3) The consequences of the 1992 war for citizens on both banks of the Dniester;
4) The international dimension of post-Soviet conflicts (Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Ukraine);
5) International perceptions of the Transnistrian conflict (political, diplomatic, mass-media, etc.)

The papers given during the conference will be published in a collection of research to boost the impact of the debates (see attached details of the articles).
Please confirm your participation and return the application form to us by January 31, 2022.

For any other questions please do not hesitate to contact us at the following e-mail addresses:
Sergiu Musteaţă, sergiu_musteata@yahoo.com

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search