Bicentenary of the Greek Revolution (1821)

Valahia University of Targoviste, Grigore Gafencu Research Center for the History of International Relations and Cultural Heritage and the Department of History are pleased to invite you to a seminar devoted to the bicentenary of the Greek Revolution of 1821 held by Professor Emeritus Paschalis M. Kitromilides, Member of the prestigious Academy of Athens.

Bicentenary of the Greek Revolution of 1821, marked by an exceptional scientific event at Valahia University of Targoviste 

Valahia University of Targoviste will host on Wednesday, May 19, 2021, starting with 11:00, the seminar entitled “Bicentenary of the Greek Revolution of 1821”, given by Professor Emeritus Paschalis M. Kitromilides from the University of Athens, member since 2020 of the prestigious Athens Academy. 

Personality of international scientific life, former professor at Harvard (USA), Cambridge and Oxford (UK), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (France), European University Institute Florence (Italy), academician Paschalis M. Kitromilides specializes in modern history, history of ideas, political and cultural history, being the author of essential works and treatises on the history of Europe, the history of Southeast Europe and the history of Greece, such as The Enlightenment as Social Criticism. Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century (Princeton: Princeton University Press, 1992), An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastern Europe (Variorum Collected Studies Series, Ashgate, 2007), From Republican Polity to National Community. Reconsiderations of Enlightenment Political Thought (Voltaire Foundation, 2003), Adamantios Korais and the European Enlightenment (Voltaire Foundation, 2010), Eleftherios Venizelos. The Trials of Statesmanship (Edinburgh University Press, 2006), Enlightenment and Revolution. The Making of Modern Greece (Harvard University Press, 2013). 

The works entitled “The Greek Revolution. A Critical Dictionary ”, Harvard University Press, 2021 and “The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776-1848): Reappraisals and Comparisons ”, Routledge, 2021 represent the latest scientific productions in the international literature and have academician Paschalis M. Kitromilides,the  guest of the Valahia University of Târgoviște, “Grigore Gafencu” Research Center for the History of International Relations and Cultural Studies and the Department of History, as editor and co-author. 

The event moderated by prof. Univ. Dr. habil. Silviu Miloiu, vice-rector for institutional development and international relations of UVT, is meant to mark the bicentenary of the Greek Revolution of 1821, but also to evoke the movement of Tudor Vladimirescu, who tragically ended his life in Târgoviște, but hastened the process of modernization and political rebirth of the Romanian countries. At the same time, it prefaces two other scientific manifestations that will focus on the events of 1821 and their episode in Targoviste. 

Access is accessible to all those interested, on the Zoom platform, using the following login details: Meeting ID: 933 7034 2849, Passcode: 320995 

Bicentenarul Revoluției Grecești de la 1821, marcat printr-un eveniment științific de excepție la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Universitatea „Valahia” din Târgoviște va găzdui miercuri, 19 mai 2021, începând cu ora 11:00, seminarul cu titlul „Bicentenarul Revoluției Grecești de la 1821”, susținut de Profesorul emerit Paschalis M. Kitromilides de la Universitatea din Atena, membru din anul 2020 al prestigioasei Academii de la Atena. Personalitate a vieții științifice internaționale, fost profesor la universitățile din Harvard (Statele Unite), Cambridge și Oxford (Marea Britanie), École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (Franța), European University Institute Florence (Italia), academicianul Paschalis M. Kitromilides este specializat în istoria modernă, istoria ideilor, istoria concepțiilor politice și istoria culturală, fiind autorul unor lucrări și tratate esențiale de istoria Europei, istoria sud-estului european și istoria Greciei, precum The Enlightenment as Social Criticism. Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century (Princeton: Princeton University Press, 1992), An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastern Europe (Variorum Collected Studies Series, Ashgate, 2007), From Republican Polity to National Community. Reconsiderations of Enlightenment Political Thought (Voltaire Foundation, 2003), Adamantios Korais and the European Enlightenment (Voltaire Foundation, 2010), Eleftherios Venizelos. The Trials of Statesmanship (Edinbourgh University Press, 2006), Enlightenment and Revolution. The Making of Modern Greece (Harvard University Press, 2013).Operele intitulate „The Greek Revolution. A Critical Dictionary”, Harvard University Press, 2021 și „The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776-1848): Reappraisals and Comparisons”, Routledge, 2021 reprezintă cele mai recente producții științifice din literatura internațională de specialitate și-l au ca editor și autor pe academicianul Paschalis M. Kitromilides, invitatul Universității „Valahia” din Târgoviște, al Centrului de Cercetare a Istoriei Relațiilor Internaționale și Studiilor Culturale „Grigore Gafencu” și al Departamentului de Istorie al universității.Evenimentul moderat de prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, prorector pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale al U.V.T., este menit să marcheze bicentenarul Revoluției grecești de la 1821, dar și să evoce mișcarea lui Tudor Vladimirescu, care și-a sfârșit existența, în mod tragic, la Târgoviște, dar care a grăbit procesul de modernizare și renaștere politică a țărilor române. Totodată, acesta prefațează alte două manifestări științifice care se vor concentra asupra evenimentelor anului 1821 și episodului târgoviștean al acestora. Accesul este accesibil tuturor iubitorilor de istorie, pe platforma Zoom, folosind următoarele date de conectare:

Meeting ID: 933 7034 2849, Passcode: 320995

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search