Bicentenar: Tudor Vladimirescu și Epoca Sa (1821-2021)

Conferință națională cu participare internațională

Târgoviște-Craiova

3 iunie 2021

Orele 10.30-12.45

Platforma ZOOM – link:https://us02web.zoom.us/j/83115508082?pwd=c0F0Yk1KRTNNTGhYRG5jdHJXU2Mvdz09

Meeting ID: 831 1550 8082

Passcode: 488649

Orele 15.00-17.00

Platforma ZOOM – link:https://us02web.zoom.us/j/89164269657?pwd=TWVnSlhKL2dFaWFVVEVVcEpPUzg4QT09

Meeting ID: 891 6426 9657

Passcode: 291548

Joi, 3 iunie 2021

Deschiderea lucrărilor

(10.30-10.45)

Alocuțiuni

Prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu DAMEAN -Decanul Facultății de Științe Sociale- Craiova

Prof.univ. dr. habil. Mircea ANGHELINU -Decanul Facultății de Științe Umaniste-Târgoviște

SECȚIUNEA I.

Tudor Vladimirescu-Accente istoriografice și programe revoluționare

Moderator:

Prof. univ.dr. habil. Sorin Liviu Damean

10.45-11.00: Porfirio Sanz Camañes (Universitatea Castilla La Mancha, Ciudad Real, Spania) Revolución y contrarevolución en España. El fracaso de Rafael de Riego y el Trienio Liberal (1820-1823) / Revolution and Counterrevolution in Spain. The failure of Rafael de Riego and the Liberal Triennium (1820-1823)/Revoluția și contrarevoluția în Spania. Eșecul lui Rafael Riego și Trieniul Liberal (1820-1823)

11.00-11.15: Dinu Bălan (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava), Imaginea lui Tudor Vladimirescu în publicistica culturală interbelică. Studiu de caz: Arhivele Olteniei”

11.15-11.30: Cristian Ploscaru (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași), Tudor Vladimirescu și mișcarea revoluționară de la 1821 – actualitatea unor vechi controverse istoriografice

11.30-11.45: Laura Oncescu (Universitatea „Valahia” din Târgoviște), Tudor Vladimirescu în lumina unor surse italiene

11.45-12.00: Ion Varta (Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova), Revoluția de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu si Eteria în lumina unor noi documente din arhivele spațiului ex-sovietic

12.00-12.15: Iulian Oncescu (Universitatea Valahia”din Târgoviște), O mărturie spaniolă despre mișcarea lui Tudor Vladimirescu (1821)

12.15-12.45-Discuții și întrebări

12.45-15.00–Pauză

SECȚIUNEA II.

Revoluția de la 1821-oameni și acțiuni

Moderator:

Prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu

15.00-15.15: Florin Marinescu (Centrul de Studii Neogrecești din Atena, Grecia),Familia Ipsilanti. Trecut și prezent

15. 15-15.30: Sorin Liviu Damean (Universitatea dinCraiova),Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă: promisiuni de întrajutorare și deznodământ tragic

15.30-15.45: Apostolos Patelakis (Institutul de Studii Balcanice (IMXA) Salonic – Grecia), Rolul Eteriei în pregătirea revoluției grecești (1814-1821)

15.45-16.00: Vlad Mischevca (Institutul de Istorie al Moldovei, Republica Moldova), Familia Ypsilanti și Rusia

16.00-16.15: Claudiu Neagoe (Universitatea din Pitești), Rolul arnăuților în timpul evenimentelor de la 1821 din Țara Românească

16.15-16.30: Radu Cârciumaru (Universitatea „Valahia” din Târgoviște), 1821-Târgoviștea între Eterie și ocupația turcească

16.30-17.00-Discuții și întrebări

Închiderea lucrărilor

Comitetul de organizare:

Prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu Damean

Prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu

Conf. univ. dr. Radu Cârciumaru

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search