Situația patrimoniului cultural mondial din România

Conferința abordează situația patrimoniului cultural mondial din România din perspectiva legislației, politicilor de protejare a patrimoniului, dar și a numeroaselor eșecuri pe care țara noastră le-a înregistrat în ceea ce privește buna administrare, restaurare și punere în valoare a tezaurului material UNESCO pe care-l deține. Istoricul și arheologul Sergiu Musteață, unul dintre cei mai buni cunoscători ai acestei problematici – căreia i-a dedicat numeroase cărți, studii, articole, conferințe științifice – este profesor la Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și la Școala Doctorală a Universității „Valahia” din Târgoviște. Cursul se desfășoară în cadrul programului Erasmus derulat în parteneriat de cele două instituții de învățământ superior.
Linkul în vederea accesării platformei Zoom este: https://zoom.us/j/99742872185…
Passcode: 934939

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search