Sesiunea națională universitară de comunicări științifice din domeniul Istorie, ediția a III-a

și Conferința Europeană Doctorală de Istorie și Patrimoniu

Târgoviște, 4-5 aprilie 2024

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, alături de partenerele sale din consorțiul „Academica Plus”, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și din alianța europeană KreativEU, organizează a treia ediție a sesiunii naționale universitare de comunicări științifice din domeniul Istorie și prima ediție a conferinței europene doctorale de Istorie și Patrimoniu, manifestări menite să se constituie într-o rampă de afirmare istoriografică a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor din întreaga țară, cu încrederea că valorile generației lor vor împrospăta dezbaterea istoriografică românească și că în orașul medieval al Târgoviștei se vor lega colaborări profesionale și științifice trainice, care vor inspira proiecte de cercetare și publicații comune, colaborări editoriale și studențești, așa cum s-a întâmplat și în cazul generației profesorilor acestora.

Manifestările științifice, reunite în contextul bugetului alocat de Ministerul Educației, vor corela comunicări susținute în plen, pe secțiuni și ateliere de dezbateri pe teme de strategii de cercetare la nivelul celor trei universități și școli doctorale, metodologii ale cercetării istorice și arheologice și metodologii aplicate, utilizarea unor concepte și interpretări conceptuale noi, un ultim atelier având rolul de a identifica sinergii în materie de cercetare în vederea redactării și depunerii unor proiecte comune de cercetare la foruri naționale și internaționale.

Comunicările în plen vor fi alocate secțiunilor enumerate mai jos, în funcție de numărul de înscriși din fiecare secțiune.

Înscrierea pentru participarea la conferință se face accesând linkul de mai jos:

https://forms.office.com/e/6ngFy3nc2q

Data limită pentru înscrierea comunicărilor: 20 martie 2024.

Pentru participanții care provin de la universitățile și institutele de istorie din țară cheltuielile de cazare vor fi asigurate de organizatori, în condițiile și limitele stabilite de finanțator, Ministerul Educației. Cheltuielile de masă vor fi asigurate de organizatori pentru toți participanții la conferință. Mapa conferinței va fi, de asemenea, oferită tuturor participanților în regim gratuit.

Rezumatele vor cuprinde, în maximum 300 de cuvinte, titlul lucrării, numele autorului/autorilor, afilierea instituțională, numele coordonatorului științific (dacă este cazul), cuvintele cheie, precum și, pe scurt, obiectivele cercetării, conceptele, metodele folosite, precum și rezultatele și concluziile acesteia.

Pentru cei care nu se vor putea deplasa fizic la conferință, organizatorii oferă și posibilitatea de a susține online, pe platforma Zoom, la adresa:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89001661358?pwd=N01EWFNEQSt4cDJBV2hPc0VCZmRIZz09

Meeting ID: 890 0166 1358
Passcode: Valahia

Lista temelor mari propuse a fi abordate:

 • Arheologia preistorică
 • Perioada clasică a civilizației geto-dacice
 • Perioada romană
 • Evul mediu românesc
 • Evul mediu universal
 • Epoca modernă
 • Epoca contemporană
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Istoria socială
 • Istoria economică
 • Istoria vieții cotidiene
 • Istoria culturală
 • Patrimoniul cultural și protejarea patrimoniului
 • Istoria locală
 • Istorie și memorie
 • Geoarheologie

Comitetul științific

Conf. univ. dr. habil. Marian Cosac, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – președinte
Prof. univ. dr. habil. Mihai Gligor, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof. univ. dr. habil. Ștefan Purici, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Conf. univ. dr. habil. Valer Moga, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prof. univ. dr. habil. Mircea Anghelinu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prof. univ. dr. Denis Căprăroiu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prof. univ. dr. habil. Sergiu Musteață, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prof. univ. dr. habil. Monica Mărgărit, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Conf. univ. dr. habil. Cezar Stanciu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Conf. univ. dr. Radu Cârciumaru, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Lect. univ. dr. George Murătoreanu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Lect. univ. dr. Laura Oncescu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Lucrările prezentatevor fi publicate într-un volum special al conferinței care va fi anunțat la deschiderea lucrărilor conferinței.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search