Monica Mărgărit

Monica Mărgărit (https://orcid.org/0000-0002-6620-9224) is Professor, researcher in the field of prehistoric archeology and specialist in experimental archaeology, personal adornments and osseous industries. She is PhD supervisor at the Valahia ”University” of Târgoviște as well as an expert archaeologist registered in the National Register of Archaeologists in Romania. Member of the European Research Group Prehistoric Exploitation of Bone Materials in Europe (GDRE) (since 2011), member of the European Association of Archaeologists (EAA) (since 2011) and the Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA) (since 2012). She was the main coordinator of four national projects offered by the Romanian Ministry of Education and Research (CNCS-UEFISCDI), and a national grant offered by the Romanian Academy; member of nine other research projects. She has participated at over 50 international conferences and 40 national conferences. She organized three international scientific meetings in the field of studying. She is the author or co-author of six books, editor of four volumes and author/co-author of over 100 scientific papers. In recent years, Monica Mărgărit has contributed to the development of a new research directions in Romanian archaeology: experimental archaeology and microscopy to reconstruct as accurately as possible the ways of processing and using various prehistoric artefacts.

Monica Mărgărit (https://orcid.org/0000-0002-6620-9224) este profesor, cercetător în domeniul arheologiei preistorice și specialist în arheologie experimentală, podoabe preistorice și industria materiilor dure animale. Este conducător de doctorat la „Universitatea” Valahia din Târgoviște, precum și arheolog expert înscris în Registrul Național al Arheologilor din România. Este membru al European Research Group Prehistoric Exploitation of Bone Materials in Europe (GDRE) (din 2011), membru al European Association of Archaeologists (EAA) (din 2011) și al Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA) (din 2012). A fost coordonatorul principal a patru proiecte naționale oferite de Ministerul Educației și Cercetării din România (CNCS-UEFISCDI), și a unui grant național oferit de Academia Română; membru al altor nouă proiecte naționale de cercetare. A participat la peste 50 de conferințe internaționale și 40 de conferințe naționale. A organizat trei reuniuni științifice internaționale dedicate domeniilor sale de specialitate. Este auorul/co-autorul a șase cărți, editorul a patru volume și a publicat peste 100 de lucrări științifice. În ultimii ani, Monica Mărgărit a contribuit la dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în arheologia românească: arheologia experimentală și microscopia pentru a reconstrui cât mai exact modalitățile de prelucrare și utilizare a diverselor artefacte preistorice.

Webpages:

Researchgate

Academia.edu

Google Scholar

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search