George Murătoreanu

Ph.D. Lecturer George MURĂTOREANU is a Ph.D. in Geography at the Institute of Geography of the Romanian Academy since 2008, with a Ph.D. thesis on the Leaota Mountains – Study of Geomorphology, coordinated by Dr. Lucian Badea.
He focused his attention on studies with geomorphological issues, integrating Geographical Information Systems (GIS) and the advantages of Remote Sensing into geomorphological studies. The single and team research was directed, in particular, on the mountainous and subcarpathian area in Romania.
He is currently the holder of courses and practical works in the disciplines of Soil Geography, GIS, Interpretation of satellite images and maps. Also, concerns in the field of practical, field activities with students, led to the acquisition and development of the tour guide techniques course.
Since 2006, he has turned his attention to interdisciplinary studies, participating, together with multinational teams, in research whose main objective was to understand the dynamics of the geographical environment in the Quaternary. He was an active member of the interdisciplinary research carried out on the archaeological sites at Piatra Neamț – Poiana Cireșului, Gura Cheii Cave – Râșnov, Coacăzei Cave, Malu Dinu Buzea – Intorsura Buzăului, Cheile Vârghișului – Perșani Mountains and Ceahlău Basin. The results of this research have been published in numerous articles in the country and abroad.
At the same time, he is vice president of the Floare de Colt Ecological Association from Fieni, an association whose main object of activity is the popularization of outdoor activities, especially in the mountain environment.

Lect. univ. dr. George MURĂTOREANU este doctor în Geografie al Institutului de Geografie al Academiei Române din anul 2008, cu teza Munții Leaota – Studiu de Geomorfologie, coordonata de dr. Lucian Badea.
Și-a concentrat atenția asupra studiilor cu problematică geomorfologică, integrând în studiile geomorfologice Sistemele Informaționale Geografice (GIS) și atuurile Teledetecției. Cercetările proprii și în echipă au fost direcționate, în special, asupra arealului montan și subcarpatic din România.
În prezent este titularul cursurilor și lucrărilor practice la disciplinele Geografia solurilor, GIS, Interpretarea imaginilor și hărților satelitare. De asemenea, preocupările în domeniul activităților practice, de teren, cu studenții, au condus la preluarea și dezvoltarea cursului de tehnici de ghid de turism.
Din anul 2006 si-a îndreptat atenția asupra studiilor interdisciplinare participând, alături de echipe multinaționale, la cercetări care au avut ca obiectiv principal înțelegerea dinamicii mediului geografic In Cuaternar. A fost membru activ al cercetărilor interdisciplinare desfășurate pe șantierele arheologice de la Piatra Neamț – Poiana Cireșului, Peștera Gura Cheii – Râșnov, Peștera Coacăzei, Malu Dinu Buzea – Întorsura Buzăului, Cheile Vârghișului – Munții Perșani și Bazinului Ceahlău. Rezultatele acestor cercetări au fost publicare în numeroase articole în țară și în străinătate.
În paralel, este vice-președinte al Asociației Ecologice Floare de Colt din Fieni, asociație care are ca principal obiect de activitate popularizarea activităților în aer liber și mai ales în mediul montan.

Websites:

Researchgate

Academia.edu

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search