Denis Căprăroiu

Prof. Denis Căprăroiu hes been working in the History Department at Valahia University of Târgoviște since 1997, teaching general and special courses in the field of Middle Ages. Regarding the scientific activity, he dedicated himself to the study of the genesis of the Romanian medieval states and of the medieval cities in the extra-Carpathian space. He also participated in archaeological excavation campaigns on important medieval sites in Suceava, Vaslui and Târgoviște. His research combined the exegesis of historical documents with field studies, ethnographic, contextual and comparative analysis.

Prof. univ. dr. Denis Căprăroiu este titular al Departamentului de Istorie din cadrul Universității “Valahia” Târgoviște și predă cursuri generale și speciale în domeniul istoriei evului mediu. În ceea ce privește activitatea științifică, s-a dedicat studierii genezei statelor medievale românești și a orașelor medievale din spațiul extracarpatic. De asemenea, a participat la campanii de săpături arheologice pe situri medievale importante, din Suceava, Vaslui și Târgoviște. Cercetările sale au combinat exegeza documentelor istorice cu studiile de teren, analiza etnografică, contextuală și comparativă.

Webpages:

Academia.edu

Google Scholar

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search