Condamnăm războiul de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei

Centrul de Cercetare a Istoriei Relațiilor Internaționale și Studii Culturale „Grigore Gafencu” al Universității „Valahia” din Târgoviște condamnă în mod ferm războiul de agresiune și anihilare a statalității, suveranității și independenței țării vecine, Ucraina, declanșat în mod nejustificat de către Federația Rusă. Tragediile rezultate din războiul provocat de președintele Rusiei Vladimir Putin, cu sprijinul regimului dictatorial lui lui Aleksandr Lukașenko din Belarus, încălcarea brutală a dreptului internațional, pierderile mari de vieți omenești, sutele de mii de refugiați, distrugerile aduse unor instituții educaționale și spitalicești, ruinarea unor monumente istorice de o valoare inestimabilă sunt toate consecințe ale unor acțiuni politice și militare nedemne de secolul în care trăim.
Ca organizație de cercetare deschisă cunoașterii științifice și educației în spiritul valorilor păcii, democrației, pluralismului politic, drepturilor omului, legii internaționale, protejării monumentelor istorice, Centrul de Cercetare a Istoriei Relațiilor Internaționale și Studii Culturale „Grigore Gafencu” cere oprirea de îndată a operațiunilor militare și desfășurarea tratativelor de pace între cele două state în bună credință, pornind de la prevederile Cartei ONU și ale Actului Internațional din 1 august 1975 al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, elaborat la Helsinki.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search