Un secol de relații diplomatice între România și Estonia, Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Universitatea „Valahia” din Târgoviște sărbătorește alături de Ambasada Estoniei la București un secol de relații diplomatice între România și Republica Estonia.
Evenimentul va fi marcat printr-o expoziție inedită, ce va avea loc vineri, 22 octombrie 2021, începând cu ora 12:00, în Campusul universitar (Aleea Sinaia, nr. 13), corpul B, parter.
Expoziția a fost realizată de Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe al României, cu sprijinul Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Estonia, al Arhivelor Naționale ale Estoniei, al Ambasadei României la Tallinn, al Ambasadei Republicii Estonia la București și al Muzeului Național de Istorie a României.
În deschiderea vernisajului vor lua cuvântul conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, E.S. D-na Ingrid Kressel Vinciguerra, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Estonia la București, care va aborda aspecte ale relațiilor diplomatice dintre cele două state și prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, prorector al Universității „Valahia” și președinte al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice, care va realiza o analiză a istoriei relațiilor dintre România și Estonia, cu accent asupra perioadei interbelice care a marcat debutul acestora.
Expoziția își propune să scoată la lumină documente de arhivă, schițe, studii, fotografii etc. Astfel, vizitatorii vor primi informații necesare și utile pentru cunoașterea istoriei raporturilor diplomatice dintre cele două țări.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search